Webinář

Nové přístupy k diagnostice a léčbě Ph+ ALL u dospělých pacientů

             MUDr. Mgr. Cyril Šálek, Ph.D., ÚHKT Praha