Erdostein je testován jako součást léčby COVID-19

7. dubna 2020 byla zahájena klinická studie s erdosteinem v centrech aktivně podílejících se na léčbě COVID-19 pacientů v Miláně a Bergamu. Tato centra se nacházejí v nejvíce zasaženém italském regionu Lombardie. 

Účinek erdosteinu je sledován jako doplňková léčba u COVID-19 pacientů (n=100), kteří byli propuštěni z nemocnice. Studie hodnotí zda erdostein zlepšuje respirační příznaky jako jsou dušnost, kašel, slabost a zda zkracuje dobu k dosažení negativního testu SARS-CoV-2. První výsledky jsou očekávány za 2 měsíce.

Předpokládá se, že komplexní účinek erdosteinu (antioxidační, mukoaktivní, protizánětlivý a schopnost potencovat účinnost antibiotik) může zlepšit respirační funkce a může být prospěšný u pacientů zasažených virem COVID-19. Erdostein je v řadě zemí indikován k akutní a chronické léčbě respiračních onemocnění, včetně léčby pacientů s CHOPN.

Profesor Pierachille Santus, hlavní zkoušejícím na centru Sacco Hospital v Miláně, uvedl: „Existuje rozumný důvod, že mukolytikum může být součástí léčby COVID-19 s přihlédnutím na specifické vlastnosti molekuly erdosteinu a výsledky prokázané v klinických studiích u pacientů s CHOPN.“ Profesor Santus připravil přehled o patogenezi, symptomech, prevenci a léčbě COVID-19 pacientů. Také zpracoval epidemiologická data a data z probíhajících a publikovaných studií do souhrnného videa: