Webinář

Nová generace technologií umožňuje identifikovat rozličné spektrum mutací: cesta ke zlepšení diagnostiky a personalizace léčby Ph positivních leukémií

             Doc. Mgr. Kateřina Machová Poláková, Ph.D., ÚHKT Praha